Archiwa miesięczne: kwiecień R


Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna 26.04.2020 r.

Zgodnie z zarządzeniami władz państwowych i kościelnych co do ilości osób obecnych na Mszy św., na nabożeństwach i na adoracji, w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć 50 osób (750m2/15m2/osobę = 50 osób). Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje. Nie będzie wcześniejszych zapisów. Przy wejściu do kościoła na stoliku są wyłożone obrazki –tzw. wejściówki – 50 szt.. Każdy wchodzący powinien wziąć ze sobą obrazek. (Nie trzeba go zwracać) Jeżeli obrazków nie […]


Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Wielkanocna 19.04.2020 r.

Zgodnie z zarządzeniami władz państwowych i kościelnych co do ilości osób obecnych na Mszy św. i na adoracji, od poniedziałku w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć 50 osób (750m2/15m2/osobę = 50 osób). Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje. Nie będzie wcześniejszych zapisów. Jest możliwość przyjęcia Komunii św. także poza Mszą św., w szczególności bezpośrednio przed lub po Mszy św. Utrzymujemy możliwość codziennej adoracji od 15.00 do 18.00. Dzisiaj o godz. […]


Od 20 kwietnia 50 osób

Zgodnie z zarządzeniami władz państwowych i kościelnych co do ilości osób obecnych na Mszy św. i na adoracji, od poniedziałku w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć 50 osób (750 m2 : 15 m2/osobę = 50 osób). Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje. Nie będzie wcześniejszych zapisów. Jest możliwość przyjęcia Komunii św. także poza Mszą św., w szczególności bezpośrednio przed lub po Mszy św.


Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020 r.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania kościoła i liturgii Triduum Paschalnego. Za ofiary na kwiaty i dekorację do Grobu P. Jezusa składane indywidualnie, oraz na konto parafialne. Za ofiarowane kwiaty mieszkańcom z ul. Zajączka, pp Bogdanowi i Jadwidze Sosnowskim. Za ogromny wkład czasu i pracy w przygotowanie kościoła i wykonanie dekoracji Grobu Pańskiego, oraz Ciemnicy p. kościelnemu i p. Agnieszce Janickiej. Za aktywne zaangażowanie i pomoc p. Katarzynie Rymuza, Emilii […]


Ograniczenia liczby osób do 19 kwietnia

Ograniczenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w Mszy św.  do maksymalnie 5, zostało przedłużone do 19 kwietnia. Zatem zarówno w Wielkanoc, jak i przez całą Oktawę Wielkanocną będzie można uczestniczyć w Eucharystii tylko na zapisy, z tym że pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję. Adoracja i udzielanie Komunii poza liturgią będą na zasadach takich jak w zeszłym tygodniu.


Komunia duchowa

Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest zjednoczenie z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Zakłada trzy akty: akt wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii; akt miłości skierowanej ku Jezusowi oraz akt pragnienia osobistego spotkania z Jezusem. Sam sposób przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego, np: […]