Ruch Rodzin Nazaretańskich


Logo Ruchu Rodzin NazaretańskichRuch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest pogłębienie życia Ewangelią oraz komunii z Jezusem Chrystusem przez Maryję w codzienności. Założony został w 1985 r. w Warszawie przez ks. Tadeusza Dajczera. Obecnie istnieje w ok. 40 krajach świata. Należy do niego 45 tys. osób (dane z 2007 r.). Posiada sekcje dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych. Działa przy parafiach. Centrum formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich w diecezji warszawko-praskiej znajduje się w parafii p.w. Świętej Rodziny w Warszawie na Zaciszu.

W naszej parafii grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich powstała z inicjatywy ks. Przemysława Ludwiczaka w 1996 r.

Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Centrum życia członków wspólnoty stanowi Eucharystia. Członkowie Ruchu zachęcani są do codziennego uczestnictwa we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, powinni przynajmniej raz w miesiącu korzystać z Sakramentu Pokuty, który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z posługi kierownictwa duchowego. Członkowie Ruchu powinni podejmować wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27) i za przykładem św. Jana Apostoła żyć w komunii z Maryją, upatrując w niej drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

Duchowość ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbe, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi. Pragnienie życia duchowością Ruchu można potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości, aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła oraz podjęcie wezwania do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.

Odpowiedzialnym za wspólnotę Ruchu Rodzin Nazaretańskich w naszej parafii jest Pan Maciej Kornacki, opiekunem duchowym – ks. Jakub Kowalczyk. Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w Domu Katolickim.

Ogólnopolska Strona Ruchu Rodzin Nazaretańskich