Ograniczenia liczby osób do 19 kwietnia


Ograniczenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w Mszy św.  do maksymalnie 5, zostało przedłużone do 19 kwietnia. Zatem zarówno w Wielkanoc, jak i przez całą Oktawę Wielkanocną będzie można uczestniczyć w Eucharystii tylko na zapisy, z tym że pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję.

Adoracja i udzielanie Komunii poza liturgią będą na zasadach takich jak w zeszłym tygodniu.