Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw „SYCHAR”


header-object

Od 2011 r. istnieje w naszej parafii Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Jego pierwsze spotkanie o charakterze założycielsko-organizacyjnym odbyło się 21 lipca 2011 r. Celem wspólnoty jest wspieranie sakramentalnych małżonków, których małżeństwa przeżywają kryzys, w wytrwaniu w wierności współmałżonkowi i w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej.

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR powstała jako dzieło małżonków sakramentalnych, którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcieli wytrwać w miłości, wierności i zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej. Wspólnota powstała w 2003 r. u Księży Pallotynów w Warszawie. Pierwszym duszpasterzem wspólnoty i jej współzałożycielem jest ks. Jan Pałyga SAC.

Założyli ją małżonkowie sakramentalni, których małżeństwa, patrząc po ludzku, rozpadały się, a mimo to oni sami postanowili wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej złożonej przed Bogiem na dobre i złe. W Kościele katolickim, w którym zawarli swój sakrament małżeństwa, szukali wsparcia i pomocy. Pragnęli bowiem, mimo rozłąki czy opuszczenia, trwać w swoich małżeństwach. Te pragnienia stały się zaczynem do powstania Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

W sytuacji kryzysu małżeńskiego szczególnie ważne jest wsparcie ze strony otoczenia, które bardzo często nie widzi innego wyjścia z zaistniałej sytuacji i doradza rozwód. Wspólnota pragnie więc w różny sposób pomagać wszystkim małżonkom, którzy chcą trwać w swoich małżeństwach w wierności „na dobre i na złe”, choć często pojawiające się problemy wydają się nie do rozwiązania (zdrada, odejście współmałżonka i jego wejście w nowy związek, przemoc, alkoholizm, problemy osobowościowe).

Do celów Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR należy więc:

– pomoc w przezwyciężaniu trudności i wspieranie sakramentalnych małżonków i ich dzieci;

– pomoc w budowaniu i odbudowie więzi rodzinnych w oparciu o naukę Kościoła katolickiego;
– ochrona sakramentalnych małżonków i ich dzieci przed konsekwencjami rozpadu rodziny;

– wsparcie psychologiczne i duchowe sakramentalnych małżonków i ich dzieci dotkniętych kryzysem w rodzinie;

– edukacja w zakresie zagadnień objętych celami działania Stowarzyszenia.

Członkowie wspólnoty jako sakramentalni małżonkowie pragnący dochować wierności przysiędze małżeńskiej, która jest przymierzem z Bogiem, wierzą, że współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest uzdrowienie małżeństwa.

Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej.

Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu – w trzecie wtorki miesiąca o godz. 19.00 w Domu Katolickim. Przed spotkaniem zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. Informacje o kolejnych spotkaniach wspólnoty umieszczane są na stronie internetowej: www.marki-izydora.sychar.org. Liderem wspólnoty jest Pani Halina Sitko, opiekunem duchowym ks. Szymon Sobolewski.

Aby dowiedzieć się więcej o Sycharze zajrzyj do broszury: http://www.broszura.sychar.org (otwieranie pliku PDF może potrwać kilka sekund)