Archiwum dnia: 9 kwietnia 2020


Ograniczenia liczby osób do 19 kwietnia

Ograniczenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w Mszy św.  do maksymalnie 5, zostało przedłużone do 19 kwietnia. Zatem zarówno w Wielkanoc, jak i przez całą Oktawę Wielkanocną będzie można uczestniczyć w Eucharystii tylko na zapisy, z tym że pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję. Adoracja i udzielanie Komunii poza liturgią będą na zasadach takich jak w zeszłym tygodniu.


Komunia duchowa

Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest zjednoczenie z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Zakłada trzy akty: akt wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii; akt miłości skierowanej ku Jezusowi oraz akt pragnienia osobistego spotkania z Jezusem. Sam sposób przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego, np: […]


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku. Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W. Amen. (Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9) Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę: Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli […]