Sakrament chrztu


ChrzestW naszej parafii sakramentu chrztu udzielamy w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.15 (w wakacje 12.00).
Jeśli ze względu na szczególne okoliczności chrzest ma odbyć się w innym terminie, należy datę i godzinę uzgodnić z dyżurnym księdzem (wtedy odbędzie się on poza Mszą św.).

Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii 2-3 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy wtedy przedstawić:
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
– dane osobowe rodziców oraz chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
– świadectwo religijności przynajmniej jednego z chrzestnych.

Jeżeli dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.

Rodzice dziecka oraz kandydaci na chrzestnych (jeśli mieszkają w naszej parafii) zobowiązani są do uczestniczenia w konferencji przedchrzcielnej w wyznaczonym terminie. Konferencje odbywają się w piątki o godz. 19.00 w Domu Katolickim (dwa razy w miesiącu).

Rodzicem chrzestnym może zostać jedynie osoba która:
– jest prawdziwie wierzącym i praktykującym katolikiem (coniedzielny udział w Eucharystii, regularna spowiedź, kontakt z parafią przez coroczną wizytę duszpasterską);
– ukończyła 16 rok życia;
– przyjęła trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, Eucharystię i bierzmowanie.

Nie mogą tej zaszczytnej funkcji pełnić osoby żyjące w związkach małżeńskich cywilnych oraz w konkubinatach.

Osoby z naszej parafii, pragnące pełnić funkcję chrzestnego lub uzyskać zaświadczenie, muszą stawić się w kancelarii osobiście co najmniej 2 tygodnie przed terminem chrztu.

Kandydaci na chrzestnych, mieszkający poza naszą parafią, muszą przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności chrzestnych.

Rodzice i kandydaci na chrzestnych powinni przystąpić przed chrztem do sakramentu pokuty.

W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 15 min. przed Mszą św., aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.