Liturgiczna Służba Ołtarza


W skład Liturgicznej Służby Ołtarza wchodzą: lektorzy promowani, kandydaci na lektorów, ministranci, kandydaci na ministrantów oraz bielanki. Opiekunem tych grup jest ks. Piotr Połomski – wikariusz, a ceremoniarzem: Szymon Gruszczyński.

Cała służba liturgiczna spotyka się przed wszystkimi najważniejszymi świętami roku liturgicznego oraz ważnymi wydarzeniami w życiu parafii. Ministranci mają swe spotkania w co drugą sobotę o godz. 10.00, a kandydaci o godz. 9.00 w kościele lub w Domu Katolickim. W opiece nad grupą kandydatów pomagają księdzu: Bartłomiej Kryca, Szymon Gruszczyński, Szymon Osakiewicz. Na spotkaniach formacyjnych omawiane są zagadnienia związane z rokiem liturgicznym oraz kształtowaniem właściwych postaw chrześcijańskiego życia. Młodsi ministranci i kandydaci uczą się posługi, ćwiczą funkcję i postawy liturgiczne. Istotnym elementem spotkań jest wspólna modlitwa.

Liturgiczna służba ołtarza oprócz tradycyjne posługi liturgicznej na wszystkich Mszach św. niedzielnych, pełni dyżury na Mszach św. w dni powszednie oraz bardzo licznie uczestniczy w nabożeństwach roku liturgicznego (Różaniec, nabożeństwa majowe i czerwcowe, Roraty, Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe). Lektorzy i ministranci chętnie włączają się w akcję parafialne takie jak: organizacja pikniku parafialnego „Pożegnanie lata u św. Izydora”, niedziela z Radiem Warszawa, zbiórki charytatywne, itp. Lektorzy i ministranci licznie uczestniczą w wyjazdach duszpasterskich organizowanych przez parafię: kolonie wakacyjne, pielgrzymki do sanktuariów, wizyty w seminarium duchownym naszej diecezji oraz w wycieczkach krajoznawczych i integracyjnych. Okazjonalnie ministranci uczestniczą w rozgrywkach sportowych.

Osobną grupę tworzą Bielanki. Ich opiekunem jest Pani Joanna Antoszkiewicz. Spotkania odbywają się zwykle przed ważniejszymi uroczystościami parafialnymi. Bielanki czynnie uczestniczą w procesjach, np. Rezurekcja, Boże Ciało i oktawa tej uroczystości, Odpusty Parafialne. Dziewczęta z radością i przejęciem uczestniczą w uroczystościach i spotkaniach. Mają świadomość, że dzieci służą Panu Jezusowi i wspólnocie parafialnej.

Liturgiczna służba ołtarza skupia liczną grupę chłopców i dziewcząt, którzy mają okazję pogłębić swoją więź z Panem Bogiem, wiedzę o liturgii Kościoła oraz w sposób aktywny spędzać czas, ucząc się wzajemnego szacunku i odpowiedzialności.