Wielka Nowenna Fatimska


nowenna_fatimskaNasi parafianie włączyli się w modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

Inicjatywa Wielkiej Nowenny Fatimskiej zrodziła się ze świadomości wielkich ślubowań, które zostały złożone Maryi: począwszy od Ślubów króla Jana Kazimierza w 1656 r., poprzez poświęcenie Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi dokonane przez Episkopat Polski w 1946 r., aż po poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Jan Paweł II 25 marca 1984 r. Powracamy myślą, w perspektywie wiary, do wydarzeń, o których nigdy nie można zapomnieć. Złożyliśmy ślubowania, których nikt nie odwołał i nikt nas z nich nie zwolnił. Czas zatem na nowo sobie uświadomić złożone obietnice i je wypełnić.

Nowenna rozpoczęła się 13 maja 2009 r., jednak włączyć się do niej można w każdym czasie i może to uczynić każdy, kto chce modlić się i pracować dla Maryi. W Fatimie Matka Najświętsza zaprosiła nas do współpracy w dziele zbawienia ludzi. Dziś, gdy stoimy na progu setnej rocznicy Jej objawień, chcemy wziąć sobie do serca to naglące wezwanie do zaangażowania się w ratowanie świata.

Co to znaczy włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej?

  1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie. Jeśli ktoś nigdy go nie odmawia, nie ma z Nowenną nic wspólnego.
  2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca. Kto w trakcie trwania Nowenny ani razu nie odprawi tego nabożeństwa, nie jest jej uczestnikiem.
  3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Bez oddania się Matce Najświętszej trudno mówić o życiu orędziem fatimskim, a tym samym o uczestnictwie w Wielkiej Nowennie Fatimskiej.
  4. Uczestniczymy w Nowennie przez odmawianie modlitw Wielkiej Nowenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu – (znak jedności wszystkich włączających się do Nowenny),
  5. Uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca. Udział w nich nie jest jednak warunkiem koniecznym.
  6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co dzień. Nikt z nas nie będzie apostołem orędzia fatimskiego, jeśli sam najpierw go nie pozna i nie zacznie nim żyć.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00 sprawowana jest Msza św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Eucharystii następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo wynagradzające, podczas którego modlimy się Różańcem. Nabożeństwo kończy się 15-minutowym rozważaniem i Aktem Oddania Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:

  1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca – spowiedź można odbyć w innym dniu poprzedzającym np. w pierwszy piątek miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
  2. Komunia w pierwszą sobotę miesiąca – po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą.
  3. Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca – rozpoczynając modlitwę różańcową należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.
  4. 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca –można rozważać jedną lub kilka tajemnic Różańca świętego.

„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać – mówi Matka Najświętsza – obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

Nasza parafia jest wpisana do Złotej Księgi Wielkiej Nowenny Fatimskiej.