Kościelna Służba Porządkowa „TOTUS TUUS”


totusPowstanie w naszej parafii Kościelnej Służby Porządkowej „TOTUS TUUS” związane jest ściśle z osobą bł. Jana Pawła II. Grupa ta została zorganizowana w odpowiedzi na apel Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski skierowany do mężczyzn w maju 1979 r., aby pomogli w zapewnieniu porządku podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Koordynatorem tej grupy powołano ks. Tadeusza Karolaka – proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy w Ząbkach. Do zaangażowania się w to dzieło zachęcał nasz proboszcz – śp. ks. Kazimierz Cygan. Na ten apel odpowiedziało w naszej parafii ok. 150 mężczyzn. Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny, dekretem z dnia 30 marca 1983 r., zatwierdził tę Służbę jako: Kościelne Stowarzyszenie Mężczyzn o nazwie „Kościelna Służba Porządkowa TOTUS TUUS”.

Celem Kościelnej Służby Porządkowej „TOTUS TUUS” jest życie wiarą i zachowywanie ścisłej więzi z Kościołem, zapoznawanie się z nauką społeczną Kościoła oraz przyczynianie się do wzrostu chwały Bożej przez pogłębianie życia religijnego i sakramentalnego. Głównym zadaniem jest pełnienie roli służebnej wobec Kościoła, troszcząc się o zabezpieczanie należnego ładu i porządku podczas nabożeństw i uroczystości kościelnych, zwłaszcza w czasie licznych zgromadzeń wiernych, np. Boże Ciało, Droga Krzyżowa ulicami miasta. Za swoją dewizę Kościelna Służba Porządkowa „TOTUS TUUS” obrała sobie słowa: „Z Piotrem przez Maryję do Chrystusa”.

Członkowie Służby wraz z ks. Kazimierzem Cyganem ufundowali sztandar Kościelnej Służby Porządkowej „TOTUS TUUS”, który od 1987 r. uświetnia uroczystości religijne parafii, dekanatu i diecezji. Bracia z „TOTUS TUUS” pełnią służbę liturgiczną w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00. Opiekunem grupy jest ks. prał. Zygmunt Wirkowski – proboszcz, liczy ona obecnie 10 mężczyzn. Członkowie „TOTUS TUUS”, na czele z ich dowódcą Panem Stanisławem Szcześnikiem (powołanym na tę funkcję w 1989 r. i pełniącym ją do chwili obecnej) dbają o własną formację duchową w wymiarze osobistym i rodzinnym. Z wielkim oddaniem włączają się w życie parafii służąc Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Pan Stanisław Szcześniak począwszy od 1987 r. organizuje dla członków „TOTUS TUUS”, ich rodzin i wszystkich parafian liczne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w całej Polsce (m. in. Jasna Góra, Licheń, Święta Lipka, Gietrzwałd).

Mile widziani są nowi adepci Kościelnej Służby Porządkowej „TOTUS TUUS”, którzy zechcą się zaangażować w tę piękną i pożyteczną służbę.