BIERZMOWANIE


Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zachęcamy do podjęcia przede wszystkim codziennej modlitwy osobistej, uczestniczenia w niedzielnych Mszach św., regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Msze św. z nauką traktowane są jak spotkania formacyjne, dlatego nieusprawiedliwione nieobecności skutkują wykreśleniem z listy kandydatów. Przypominamy, że rodzice zobowiązali się do usprawiedliwiania nieobecności w ciągu dwóch tygodni.

Pierwszy rok przygotowań

Rozpoczęcie – wrzesień 2024. Klasy I liceum i starsze.

 

Drugi rok przygotowań

Kandydatów obowiązuje w okresie wakacyjnym zbieranie podpisów w indeksie.

Od września zostają wznowione spotkania z księdzem i z animatorami.