BIERZMOWANIE


Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zachęcamy do podjęcia przede wszystkim codziennej modlitwy osobistej, uczestniczenia w niedzielnych Mszach św., regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Msze św. z nauką traktowane są jak spotkania formacyjne, dlatego nieusprawiedliwione nieobecności skutkują wykreśleniem z listy kandydatów. Przypominamy, że rodzice zobowiązali się do usprawiedliwiania nieobecności w ciągu dwóch tygodni.

Pierwszy rok przygotowań

19 czerwca (sobota) Msza św. z nauką o 19.00

Należy przynieść opinię od katechety i indeks do weryfikacji.

Obowiązkowy jest także udział (przynajmniej 3 razy) w nabożeństwach majowych o 17.30

Zadaniem do pracy własnej na najbliższe tygodnie jest przeczytanie Ewangelii wg św. Marka.

Drugi rok przygotowań

Bierzmowanie odbędzie się w piątek 18 czerwca o godz. 19.00.

Rozmowy indywidualne wg indywidualnych zapisów 28 maja do 5 czerwca.

Dzień skupienia dla kandydatów w sobotę 12 czerwca od godz. 10.00 do 14.00.

Próby w środę 16 czerwca i czwartek 17 czerwca o godz. 19.00.

Obowiązkowy jest także udział (przynajmniej 3 razy) w nabożeństwach majowych o 17.30.

Młodzież prosimy o utrzymywanie kontaktu ze swoimi animatorami.