BIERZMOWANIE


Z racji obostrzeń związanych z pandemią spotkania formacyjne w grupach są zawieszone do odwołania.

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zachęcamy do podjęcia przede wszystkim codziennej modlitwy osobistej, uczestniczenia w niedzielnych Mszach św., regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Msze św. z nauką traktowane są jak spotkania formacyjne, dlatego nieusprawiedliwione nieobecności skutkują wykreśleniem z listy kandydatów. Przypominamy, że rodzice zobowiązali się do usprawiedliwiania nieobecności w ciągu dwóch tygodni.

Pierwszy rok przygotowań

20 lutego (sobota) na godz. 19.00 zapraszamy na Mszę św. z nauką.

Obowiązkowy jest także udział (przynajmniej 3 razy) w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki (godz. 17.15 lub 19.00)

Zadaniem do pracy własnej na najbliższe tygodnie jest przeczytanie Ewangelii wg św. Marka.

Drugi rok przygotowań

27 lutego (sobota) na godz. 19.00 zapraszamy na Mszę św. z nauką.

Obowiązkowy jest także udział (przynajmniej 3 razy) w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki (godz. 17.15 lub 19.00)

Zadaniem do pracy własnej na najbliższe tygodnie jest przeczytanie Ewangelii wg św. Marka oraz zapoznanie się z Katechizmem, który był rozdany na ostatnim spotkaniu.

Młodzież prosimy o utrzymywanie kontaktu ze swoimi animatorami.