BIERZMOWANIE


Z racji obostrzeń związanych z pandemią spotkania formacyjne w grupach są zawieszone do odwołania.

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zachęcamy do podjęcia przede wszystkim codziennej modlitwy osobistej, uczestniczenia w niedzielnych Mszach św., regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Msze św. z nauką traktowane są jak spotkania formacyjne, dlatego nieusprawiedliwione nieobecności skutkują wykreśleniem z listy kandydatów. Przypominamy, że rodzice zobowiązali się do usprawiedliwiania nieobecności w ciągu dwóch tygodni.

Pierwszy rok przygotowań

15 maja (sobota) Msza św. z nauką o 19.00

Obowiązkowy jest także udział (przynajmniej 3 razy) w nabożeństwach majowych o 17.30

Zadaniem do pracy własnej na najbliższe tygodnie jest przeczytanie Ewangelii wg św. Marka.

Drugi rok przygotowań

7 maja (piątek) o 20.00 – obowiązkowe spotkanie

Na spotkanie osoby, które nie były chrzczone w par. św. Izydora, powinny przynieść świadectwo chrztu.

Do tego czasu proszę o przesłanie mailem (x.jakubkowalczyk@gmail.com) opinii od katechetów.

22 maja (sobota) o 19.00 Msza św. i czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego – obowiązkowe

Obowiązkowy jest także udział (przynajmniej 3 razy) w nabożeństwach majowych o 17.30.

Zadaniem do pracy własnej na najbliższe tygodnie jest przeczytanie Ewangelii wg św. Marka oraz zapoznanie się z Katechizmem.

Młodzież prosimy o utrzymywanie kontaktu ze swoimi animatorami.