Multimedia


Kolęda „Do szopy hej pasterze” w wykonaniu BOŻYCH NUTEK

Koncert majowy „Muzykowanie z Maryją” – 12 maja 2013 r.

Parafialna Majówka – Cerkiew Unicka w Kostomłotach (11 maja 2013 r.)

Parafialna Majówka – Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej (11 maja 2013 r.)

Koncert scholi „Boże Nutki” – 14 kwietnia 2013 r.