Zaświadczenia dla chrzestnych


Kto może być chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może zostać jedynie osoba która:
– jest prawdziwie wierzącym i praktykującym katolikiem (coniedzielny udział w Eucharystii, regularna spowiedź, kontakt z parafią przez coroczną wizytę duszpasterską);
– ukończyła 16 rok życia;
– przyjęła trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, Eucharystię i bierzmowanie.

Nie mogą tej zaszczytnej funkcji pełnić osoby żyjące w związkach małżeńskich cywilnych oraz w konkubinatach.

Kandydaci na chrzestnych zobowiązani są do uczestniczenia w konferencji przedchrzcielnej w wyznaczonym terminie. Konferencje odbywają się w piątki o godz. 19.00 w Domu Katolickim (dwa razy w miesiącu).

Osoba pragnąca uzyskać zaświadczenie do pełnienia funkcji chrzestnego, powinna zgłosić się do kancelarii osobiście około miesiąc przed planowanym terminem chrztu.
Zaświadczenia takie wydajemy tylko naszym parafianom, czyli osobom faktycznie zamieszkującym na terenie parafii (nie ma znaczenia miejsce zameldowania).
Nie wydajemy zaświadczeń osobom trzecim (w szczególności rodzicom, współmałżonkom itd.).