Koła Żywego Różańca


fot_JPŻywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada 20 osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – 20 tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. „zelus” – „gorliwy”).

Aktualnie w naszej parafii działa 7 Kół Żywego Różańca:

1) p.w. Matki Bożej Różańcowej – zelatorka Pani Marianna Sulejewska;

2) p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP – zelatorka Pani Marianna Sulejewska;

3) p.w. Świętej Bożej Rodzicielki – zelatorka Pani Romualda Kalewska;

4) p.w. Matki Bożej Fatimskiej – zelatorka Pani Teresa Roszczyk;

5) p.w. Niepokalanego Serca Maryi – zelatorka Pani Łucja Kopka;

6) p.w. Św. S. Faustyny Kowalskiej – zelatorka Pani Jadwiga Marek;

7) p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej – zelatorka Pani Barbara Wysocka.

Różaniec

Skupiają one łącznie 140 osób. Członkowie kół prowadzą modlitwę różańcową w kościele przed wieczorną Mszą św. w dni powszednie kontemplują tajemnice radości, światła, cierpienia i chwały życia Jezusa i Jego Matki.

Jak wiele można wyrazić poprzez różaniec uczy nas sam bł. Jan Paweł II pisząc w swoim Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”, iż w odmawiane „dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości; sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy”.

Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii

Członkami kółek różańcowych są ci, którzy pragną u siebie pogłębiać duchowość maryjną. Powierzając się nieustannie się w opiekę Niepokalanej i wierząc w Jej macierzyńską wrażliwość pragną oni naśladować świadectwo pobożności maryjnej Ojca Świętego bł. Jana Pawła II –  „Totus Tuus” („Cały Twój”). Kontemplując Maryję jako obraz doskonałego zjednoczenia z Chrystusem inspirują się jej ewangelicznym życiem pełnym wiary, nadziei i miłości.

Osoby chcące utworzyć kolejne Koło Żywego Różańca włączając się tym samym do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do Pani Romualdy Kalewskiej – koordynatorki Kół Żywego Różańca w naszej parafii. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.