Organizacja pogrzebu


Wszelkie formalności związane z pogrzebem załatwiać powinna najbliższa rodzina zmarłego.

1. Pogrzeb katolicki w par. św. Izydora z pochowaniem na Cmentarzu Parafialnym w Markach:

Należy zgłosić się do kancelarii (w podanych godzinach) celem ustalenia terminu Mszy św. pogrzebowej i udziału kapłana w ceremonii na cmentarzu, oraz zapisu w księdze zmarłych, wniesienia opłat i uzyskania zezwolenia na pochówek.

Przynieść należy:

 • Akt zgonu z USC
 • Kartę zgonu – Część dla administracji cmentarza
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania grobem, albo numer nowego miejsca grobu na cmentarzu (w tym celu należy skontaktować się wcześniej z Zarządcą Cmentarza)
 • Zgodę na pogrzeb katolicki poza parafią – jeśli osoba zmarła nie należała do parafii św. Izydora

Koszty pogrzebu obejmują:

 • Ofiarę dla parafii (Liturgia, organista, kościelny)
 • Opłaty cmentarne (wg Cennika będącego aneksem do Regulaminu Cmentarza)
  • Pokładne – jednorazowa opłata za pochówek,
  • Opłata za prawo do nowego miejsca,
  • Opłata za korzystanie z terenu i substancji cmentarza (KTSC) – od daty pochówku do pełnych 20 lat,
  • Opłata dla grabarzy (wnoszona u Zarządcy)
  • Opłata za wymurowanie nowego miejsca (wnoszona u Zarządcy)

W parafii św. Izydora nie odprawiamy pogrzebów w soboty.

2. Pogrzeb katolicki w par. św. Izydora z pochowaniem na innym cmentarzu:

Należy zgłosić się do kancelarii (w podanych godzinach) celem ustalenia terminu Mszy św. pogrzebowej i udziału kapłana w ceremonii na cmentarzu oraz zapisu w księdze zmarłych.

Przynieść należy:

 • Akt zgonu z USC
 • Zgodę na pogrzeb katolicki poza parafią – jeśli osoba zmarła nie należała do parafii św. Izydora

Koszty pogrzebu obejmują w tym przypadku jedynie ofiarę dla parafii.

W parafii św. Izydora nie odprawiamy pogrzebów w soboty.

3. Pogrzeb katolicki w innej parafii z pochowaniem na Cmentarzu Parafialnym w Markach, albo pogrzeb świecki:

Najpierw należy ustalić w swojej parafii termin pogrzebu. Następnie zgłosić się do kancelarii (w podanych godzinach) celem zapisu w księdze cmentarnej, wniesienia opłat i uzyskania zezwolenia na pochówek.

Przynieść należy:

 • Akt zgonu z USC
 • Kartę zgonu – Część dla administracji cmentarza
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania grobem albo numer nowego miejsca grobu na cmentarzu (w tym celu należy skontaktować się wcześniej z Zarządcą Cmentarza)

Opłaty cmentarne (wg Cennika będącego aneksem do Regulaminu Cmentarza) obejmują:

 • Pokładne – jednorazowa opłata za pochówek
 • Opłata za prawo do nowego miejsca,
 • Opłata za korzystanie z terenu i substancji cmentarza (KTSC) – od daty pochówku do pełnych 20 lat
 • Opłata dla grabarzy (wnoszona u Zarządcy)
 • Opłata za wymurowanie nowego miejsca (wnoszona u Zarządcy)