Akcja Katolicka


Logo Akcji KatolickiejParafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) im. Ks. Teodora Jesionowskiego przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach powstał dnia 16 marca 1997 r., po ponad rocznych staraniach grupy inicjatywnej. Historia Akcji Katolickiej w Markach sięga jednak lat 30-tych XX w. W roku 1931 r. ks. Teodor Jesionowski, ówczesny proboszcz parafii, powołał Akcję Katolicką. W ramach Stowarzyszenia stworzył on niemal 20 prężnie działających organizacji, które funkcjonowały aż do wybuchu II wojny światowej skupiając ok. 800 osób. Jej działaniami kierowała elita intelektualna i społeczna Marek. Niezwykle – jak na owe czasy – rozwinięte życie społeczno-kulturalne zogniskowane było wokół mareckiej świątyni. Wybudowany w ciągu zaledwie dwu lat Dom Katolicki, służący mieszkańcom do dziś, stanowił centrum wielorakich działań Stowarzyszenia.

Ludzie zrzeszeni w Akcji Katolickiej w swoim życiu kierowali się zasadą: „Każdy członek Stowarzyszenia powinien pamiętać o przynależności organizacyjnej i obowiązkach, jakie na siebie wziął. Każde słowo, ruch i czyn winny znamionować człowieka wiary, dobrego Polaka – Katolika i prawdziwego apostoła Chrystusa Króla”.Większość żołnierzy Armii Krajowej z terenu Marek, piastujących stanowiska średniego szczebla dowodzenia wywodziła się z Akcji Katolickiej. II wojna światowa brutalnie przerwała rozwój Stowarzyszenia, które również w latach PRL nie zostało wznowione.

Dzisiaj Akcja Katolicka – „szanując przeszłość – patrzy w przyszłość”. To, co robimy jako członkowie Akcji Katolickiej ma na celu: pogłębienie wiary, realizując na co dzień hasło: „Żyć wiarą – wierzyć życiem”. Na spotkaniach, w bezpośrednim kontakcie z duszpasterzem (asystentem kościelnym POAK), w świetle jego wiedzy i wiary, w ukierunkowanych rozważaniach, dochodzimy – stopniowo – do zrozumienia obecnego stanu naszej wiary, a więc i stanu naszego życia.

Dnia 30 maja 2012 r. Walne Zebranie POAK, skupiającego 29 osób, wybrało władze na czas VI kadencji. Skład Zarządu POAK: Marek Kroczek – prezes, Maria Przybysz-Piwko – wiceprezes, Zbigniew Paciorek – sekretarz, Jadwiga Marek – skarbnik, Wojciech Jedliński i Marian Ryszard Sawicki – członkowie. Wyłoniona została również Komisja Rewizyjna POAK: Helena Góral – przewodnicząca, Czesława Gołembiewska, Zofia Stanisławska – członkinie. Asystentem Kościelnym POAK, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, jest ks. prał. Zygmunt Wirkowski, proboszcz naszej parafii. Prezes Oddziału mianowany jest spośród trzech kandydatów (wyłonionych w wyborach) przez Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej. Nasi przedstawiciele są członkami Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej (Maria Przybysz-Piwko i Marek Kroczek, wiceprezes DIAK DW-P).

Udział w Akcji Katolickiej stwarza kolejną okazję do odkrywania wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomaga w przełamaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat. Wszystkich, którzy pragną bliżej zapoznać się z istotą pracy naszego Stowarzyszenia, zapraszamy na nasze spotkania. Spotkania formacyjne odbywają sięw 1-szą i 3-cią środę miesiąca w Domu Katolickim. Podczas nich rozważamy tematy związane z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce i Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej na dany rok.

Kontakt: tel. 503 385 959; email: akcja@marki.net.pl

Strona Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Strona Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce

Strona Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej