Kurs przedmałżeński


LogoKurs przedmałżeński jest formą 10-tygodniowego przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Celem nauk przedmałżeńskich jest m. in. przygotowanie narzeczonych do odpowiedzialnej roli przyszłych małżonków i rodziców zgodnie z duchem chrześcijańskim, zaznajomienie ich z metodami naturalnego planowania rodziny oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, religijnych i społecznych. Tematyka kursu ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną oraz wzmocnienie relacji z Bogiem. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim, które jest jednym z dokumentów wymaganych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00 w Domu Katolickim. Najbliższy kurs rozpocznie się 06 września 2023 r. Spotkania będą odbywały się co tydzień.

 

Obraz1

 

Obraz1

Narzeczonym przypominamy, że cykl przygotowawczy do zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa składa się nie tylko z uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim, ale także z trzech spotkań w poradni rodzinnej  oraz uczestnictwa w organizowanym przez nas dniu skupienia dla narzeczonych.