Sprawy sakramentalne


Przyjęcie sakramentów związane jest nie tylko z załatwieniem spraw kancelaryjnych, ale także z właściwym przygotowaniem. Dlatego do kancelarii należy zgłaszać się odpowiednio wcześniej.
Nikomu nie przysługuje bezwzględne prawo do przyjęcia sakramentu, dlatego duszpasterz, w uzasadnionych przypadkach, może odmówić udzielenia go osobom, które nie spełniają określonych warunków.
Sakramenty przyjmuje się z parafii aktualnego, faktycznego zamieszkania. Jeśli z uzasadnionych przyczyn sakrament ma być przyjęty w innej parafii, potrzebna jest zgoda proboszcza.

Zobacz:

Chrzest

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Małżeństwo