Sakrament bierzmowania


darek

Za przygotowanie młodzieży i osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w nasze parafii odpowiedzialny jest ks. Rafał Legucki – wikariusz. Dyżur w kancelarii: poniedziałek,  piątek)

I. Przygotowanie młodzieży licealnej

Zgodnie z zaleceniem Biskupa Warszawsko-Praskiego, przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa przez okres 2 lat szkolnych i jest związane z parafią zamieszkania kandydata, nie z parafią na terenie której znajduje się szkoła.  Młodzież klas I liceum rozpoczyna kurs na jesieni, kończy zaś w klasie II na wiosnę (maj/czerwiec).

Wymagania stawiane kandydatom:

– Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie;

– Pobranie i uzupełnianie indeksu kandydata;

– Uczestnictwo w katechezie szkolnej i pozytywna opinia katechety;

– Regularne praktykowanie wiary, potwierdzone wpisami w indeksie;

– Złożenie metryki chrztu świętego, jeśli odbył się poza naszą parafią;

– Uczestniczenie w spotkaniach i katechezach przygotowujących do bierzmowania – dwa razy w miesiącu.

– Zdanie egzaminu i uczestniczenie w rekolekcjach.

Nie przyjmujemy osób spoza parafii.

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży klas I liceum i starszej z naszej parafii rozpocznie się od września. Karty zgłoszeniowe są do odebrania w zakrystii.

II. Przygotowanie osób dorosłych

Przygotowanie odbywa się w formie spotkań grupowych raz w miesiącu lub, w uzasadnionych przypadkach, spotkań indywidualnych w terminie ustalonym z księdzem przez osoby zainteresowane. Przygotowanie trwa kilka miesięcy i kończy się egzaminem. Sakrament osoby te przyjmują w naszej parafii wraz z grupą młodzieży lub są kierowane do katedry warszawsko-praskiej.