I Komunia św.


I-sza Komunia św.1. Termin: I Komunia Św. w naszej parafii w 2023 r. odbędzie się w dniach:

06.05.2023 klasy III A, B, oraz szk. Ad Astra godz. 11:00

13.05.2023 klasy III C, D godz. 11:00

20.05.2022 klasy III E, F godz. 11:00

PRÓBY PRZED KOMUNIĄ ŚW.:

Kl. IIIA i IIIB: 20 kwietnia czwartek o 19:00, 4 maja czw. o 19:00, spowiedź 5 maja piątek o 16:30,

Kl. IIIC i IIID: 8 maja poniedz. o 19:00, 11 maja czwartek o 19:00, spowiedź 12 maja piątek o 16:30,

Kl. IIIE i IIIF: 16 maja wtorek o 19:00, 18 maja czwartek o 19:00, spowiedź 19 maja piątek o 16:30.

Resztę szczegółowych informacji udzielać będzie katechetka p.Joanna Antoszkiewicz, oraz będziemy podawać na bieżąco na  spotkaniach formacyjnych, na stronie internetowej i w ogłoszeniach.

2. Msze św. dla dzieci i rodziców w niedziele o 13.15:
2.X, 20.XI, 18.XII, 15.I, 19.III, 16IV

3. Spotkania dla dzieci w niedziele 1 raz w miesiącu w kościele po Mszy św. o 10.30:

kl.III.A,B – 9.X, 6.XI, 4.XII (także III.E!), 8.I, 5.III, 23.IV

kl.III.C,D – 16.X, 13.XI (A,B,C), 11.XII (także III.F!), 22.I, 12.III, 23.IV

kl.III.E,F – 23.X, 27.XI (D,E,F), 4.XII (III.E), 11.XII (IIIF) 29.I, 26.III(oddwołane), 23.IV (także III.A,B,C,D!)

4. Spotkania tylko dla rodziców: 15.IX, 11.X, 17.XI, 14.XII, 12.I, 22.III o 19.00

5. Ważne informacje dla rodziców:

a. Sprawy formalno-prawne:

– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii.

– Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą tzw. „ Kartę zgłoszenia dziecka do przygotowania do I Komunii Świętej”. Druk tej karty był rozdawany podczas pierwszego spotkania. Podpisanie Deklaracji jest jednoznaczne z zobowiązaniem rodziców do przestrzegania poniższych zasad.

– Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii;

– Jeżeli dziecko uczęszcza do SP nr 1, lub „Ad Astra”, a należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody;

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia św. Izydora, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.;

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować osobiście  o tym księdza prowadzącego;

b. Zasady uczestnictwa w przygotowaniu:

– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia we Eucharystii. Właściwa Msza Św., adresowana do dzieci, jest odprawiana w naszym kościele o godz. 10.30. Rodzice wraz z dzieckiem mają prawo uczęszczać na dowolne godziny i do dowolnego kościoła. Wyjątek stanowi niedzielna Msza Św., po której następuje spotkanie dla dzieci, lub osobna Msza św. dla dzieci komunijnych.

– W ramach katechezy szkolnej dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Dopuszczenie dziecka do I Komunii Św. dokonywać się będzie także po wyrażeniu pozytywnej opinii przez osobę katechizującą.

– Spotkania rodziców i dzieci komunijnych.

Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się ze mną podczas spotkań.

Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

ks. Proboszcz