I Komunia św.


I-sza Komunia św.Termin I Komunii Św.:

30 maja 2020, godz. 11.00

Ważne informacje dla rodziców:

Sprawy formalno-prawne

– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii.

– Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą u mnie tzw. „ Kartę zgłoszenia dziecka do przygotowania do I Komunii Świętej”. Druk tej karty był rozdawany podczas pierwszego spotkania. Podpisanie Deklaracji jest jednoznaczne z zobowiązaniem rodziców do przestrzegania poniższych zasad.

– Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii;

– Jeżeli dziecko uczęszcza do SP nr 1 lub „Ad Astra”, a należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody;

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia św. Izydora, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.;

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować mnie o tym osobiście;

Zasady uczestnictwa w przygotowaniu

– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia we Eucharystii. Właściwa Msza Św., adresowana do dzieci, jest odprawiana w naszym kościele o godz. 12.00. Rodzice wraz z dzieckiem mają prawo uczęszczać na dowolne godziny i do dowolnego kościoła. Wyjątek stanowi niedzielna Msza Św., po której następuje spotkanie.

– W ramach katechezy szkolnej dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Dopuszczenie dziecka do I Komunii Św. dokonywać się będzie także po wyrażeniu pozytywnej opinii przez osobę katechizującą.

– Spotkania rodziców i dzieci komunijnych.

Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się ze mną podczas spotkań.

Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

ks. Proboszcz

           

W listopadzie zapraszamy rodziców z dziecmi na indywidualne spotkania z księdzem. Bardzo prosimy o zapisywanie się na rozmowy z księdzem osobiście  w zakrystii lub kancelarii, albo telefonicznie pod numerem 690 316 881.

Piątek: ? XI

Lp. Godz. Zajęte +
1. 16.00 – 16.20
2. 16.20 – 16.40
3. 16.40 – 17.00
4. 17.00 – 17.20
5. 17.20 – 17.40

            Sobota: ? XI

 

Lp. Godz. Zajęte +
6. 9.00 – 9.20
7. 9.20 – 9.40
8. 9.40 – 10.00
9. 10.00 – 10.20
10. 10.20 – 10.40
11. 11.00 – 11.20
12. 11.20 – 11.40
13. 12.00 – 12.20
14. 12.20 – 12.40
15. 12.40 – 13.00
——————————————-
16. 14.30 – 14.50
17. 14.50 – 15.10
18. 15.10 – 15.30
19. 15.30 – 15.50
20. 15.50 – 16.10
21. 16.10 – 16.30
22. 16.30 – 16.50
23. 16.50 – 17.10

            Czwartek: ? XI

Lp. Godz. Zajęte + /Wolne
24. 16.00 – 16.20
25. 16.20 – 16.40
26. 16.40 – 17.00
27. 17.00 – 17.20
28. 17.20 – 17.40

 

 

 

 

 

 

            Piątek: ? XI

Lp. Godz. Zajęte + /Wolne
29. 16.00 – 16.20
30.
31. 16.20 – 16.40
32.
33.. 16.40 – 17.00
34.
35. 17.00 – 17.20
36.
37. 17.20 – 17.40
38.
——————————————-
39. 19.00 – 19.20
40. 19.20 – 19.40
41. 19.40 – 20.00
42. 20.00 – 20.20
43. 20.20 – 20.40
44. 20.40 – 21.00

 

            Sobota: ? XI

Lp. Godz. Zajęte + /Wolne
45. 9.00 – 9.20
46.
47. 9.20 – 9.40
48.
49. 9.40 – 10.00
50.
51. 10.00 – 10.20
52.
53. 10.20 – 10.40
54.
55. 10.40 – 11.00
56.
57. 11.00 – 11.20
58.
59. 11.20 – 11.40
60.
61. 11.40 – 12.00
62.
63.
64. 12.00 – 12.20
65.
66.
67. 12.20 – 12.40
68.
69.
70. 12.40 – 13.00
71.
72.
——————————————
73. 14.30 – 14.50
74.
75. 14.50 – 15.10
76.
77. 15.10 – 15.30
78.
79. 15.30 – 15.50
80.
81. 15.50 – 16.10
82.
83. 16.10 – 16.30
84.
85. 16.30 – 16.50
86.
87. 16.50 – 17.10
88.

            Czwartek: ? XI

Lp. Godz. Zajęte + /Wolne
89. 16.00 – 16.20
90. 16.20 – 16.40
91. 16.40 – 17.00
92. 17.00 – 17.20
93. 17.20 – 17.40

17.20 – 17.40

            Piątek: ? XI

Lp. Godz. Zajęte + /Wolne
94. 16.00 – 16.20
95.
96. 16.20 – 16.40
97.
98.. 16.40 – 17.00
99.
100. 17.00 – 17.20
101.
102. 17.20 – 17.40
103.
19.00 – 19.20
19.20 – 19.40
19.40 – 20.00
20.00 – 20.20
20.20 – 20.40
20.40 – 21.00

             Sobota: ? XI

Godz.
Lp. Zajęte + /Wolne
12.00 – 12.20
120.
12.20 – 12.40
123.
12.40 – 13.00
126.
——————————————-
129. 14.30 – 14.50
131 14.50 – 15.10
133. 15.10 – 15.30
135. 15.30 – 15.50
137. 15.50 – 16.10
139. 16.10 – 16.30
141. 16.30 – 16.50
143. 16.50 – 17.10