I Komunia św.


I-sza Komunia św.1. Termin: I Komunia Św. w naszej parafii w 2024r. odbędzie się w soboty w dniach:

11.05.2024 klasy III A, B, oraz szk. Ad Astra godz. 11:00

18.05.2024 klasy III C, D, E godz. 11:00

25.05.2024 klasy III F, G godz. 11:00

PRÓBY PRZED KOMUNIĄ ŚW.:

Kl. IIIA i IIIB:          12 kwietnia o 19:00 i 19 kwietnia o 19:00, spowiedź ? maja nnn o 16:30,

Kl. IIIC, IIID, IIIE: 16 kwietnia o 19:00 i 23 kwietnia o 19:00, spowiedź ? maja nnn. o 16:30,

Kl. IIIF i IIIG:         17 kwietnia o 19:00 i 24 kwietnia o 19:00, spowiedź ? maja nnn. o 16:30.

Resztę szczegółowych informacji udzielać będzie katechetka p.Katarzyna Tuszyńska, oraz będziemy podawać na bieżąco na  spotkaniach formacyjnych, na stronie internetowej i w ogłoszeniach.

2. Msze św. dla dzieci i rodziców w niedziele o 13.15:
1 X 2023, 5 XI 2023, 17 XII 2023, 7 I 2024, 18 II 2024, 10 III 2024, 14 IV 2024

3. Spotkania dla dzieci w niedziele 1 raz w miesiącu w kościele po Mszy św. o 10.30:

kl.III.A  – 8 X 23,  12 XI 23,  10 XII 23,   4 II 24,  17 III 24

kl.III.B – 8 X 23,  12 XI 23,  10 XII 23,  4 II 24,  17 III 24

kl.III.C – 15 X 23,  19 XI 23,  3 XII 23,  11 II 24,  7 IV 24

kl.III.D – 15 X 23,  19 XI 23,  3 XII 23,  11 II 24,  7 IV 24

kl.III.E – 15 X 23,  19 XI 23,  3 XII 23,  11 II 24,  7 IV 24

kl.III.F – 22 X 23,  26 XI 23,  10 XII 23,  25 II 24,  21 IV 24

kl.III.G – 22 X 23,  26 XI 23,  3 XII 23,  25 II 24,  21 IV 24

4. Spotkania tylko dla rodziców w kościele w czwartki o 19.00: 21 IX 2023r., 12 X 2023r., 16 XI 2023r., 14 XII 2023, 11 I 2024r., 8 II 2024r. – odwołane, 14 III 2024r.

5. Ważne informacje dla rodziców:

a. Sprawy formalno-prawne:

– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii.

– Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą tzw. „ Kartę zgłoszenia dziecka do przygotowania do I Komunii Świętej”. Druk tej karty był będzie rozdawany w niedzielę 10 IX, oraz  podczas pierwszego spotkania. Podpisanie Deklaracji jest jednoznaczne z zobowiązaniem rodziców do przestrzegania poniższych zasad.

– Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii;

– Jeżeli dziecko uczęszcza do SP nr 1, lub „Ad Astra”, a należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody;

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia św. Izydora, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.;

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować osobiście  o tym księdza prowadzącego;

b. Zasady uczestnictwa w przygotowaniu:

– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia we Eucharystii. Właściwa Msza Św., adresowana do dzieci, jest odprawiana w naszym kościele o godz. 10.30. Rodzice wraz z dzieckiem mają prawo uczęszczać na dowolne godziny i do dowolnego kościoła. Wyjątek stanowi niedzielna Msza Św., po której następuje spotkanie dla dzieci, lub osobna Msza św. dla dzieci komunijnych.

– W ramach katechezy szkolnej dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Dopuszczenie dziecka do I Komunii Św. dokonywać się będzie także po wyrażeniu pozytywnej opinii przez osobę katechizującą.

– Spotkania rodziców i dzieci komunijnych.

Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się ze mną podczas spotkań.

Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

ks. Proboszcz