Liturgia Wigilii Paschalnej


W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę Pańską. Tego dnia Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostawał obnażony.

DSC_7036

DSC_6938W godzinach 8.00-18.00 księża błogosławili pokarmy na stół wielkanocny i składali parafianom życzenia świąteczne. Cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym, przy którym wartę trzymali panowie z Kościelnej Służby porządkowej „TotusTuus”. Tego dnia ministranci w strojach liturgicznych adorowali Chrystusa oraz rozprowadzali wodę święconą.

DSC_6964Wieczorem, po zachodzie słońca, o godz. 19.30 licznie zgromadziliśmy się na uroczystą Liturgię Zmartwychwstania Pańskiego – Wigilię Paschalną. Przewodniczył jej ks. Łukasz Lach – wikariusz, a koncelebrowali wszyscy kapłani naszej parafii. „W tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę” wypowiedział celebrans rozpoczynając Liturgię Światła obrzędem poświęcenia ognia i zapaleniem paschału przed Kościołem. Następnie w uroczystej procesji do wygaszonej świątyni, został wniesiony paschał, od którego wierni zapalili przyniesione świece.

DSC_6990Ks. Łukasz wyśpiewał radosny Exsultet (Orędzie Wielkanocne) przypominający wydarzenia z dziejów Narodu Wybranego, Noc Paschalną i wreszcie zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Po nim wsłuchaliśmy się w wyjątkowo bogatą w czytania i psalmy Liturgię Słowa. W jej kulminacyjnym momencie celebrans wykonał pierwsze wielkanocne Alleluja, a podczas radosnego Hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zabiły wszystkie dzwony.

W krótkiej homilii ks. Łukasz przypomniał że „Greckie litery alfa i omega wyryte na paschale,  oznaczają początek i koniec… również naszego życia. Śmierć chrześcijanina bynajmniej nie jest końcem… jest etapem w drodze do Domu Ojca. Zmartwychwstanie jest przyszłością każdego kto kocha Boga i pozostanie mu wierny do końca. To nas zobowiązuje.”

DSC_6990a

W uroczyście wyśpiewanej modlitwie kapłan poświęcił wodę chrzcielną, a wierni odnowili przyrzeczenia Chrztu Świętego.

DSC_7022

Po niej rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna, podczas której procesję z darami przygotowała w tym roku młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

DSC_7036b