Archiwum dnia: 6 września 2015


Uroczystość Odpustowa ku czci Narodzenia NMP

W dniach 3.09 – 5.09.2015 Nasza wspólnota parafialna przeżywała czas dorocznej adoracji Najświętszego Sakramentu – tzw. Czterdziestogodzinne Nabożeństwo przygotowujące do uroczystości odpustowych. Każdego dnia wierni licznie gromadzili się w kościele na Mszach św. oraz prywatnej adoracji przed Chrystusem Eucharystycznym. Przez te dni modlitwa w kościele rozpoczynała się o godz. 7.00 i trwała do Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. Podczas wszystkich Mszy św. kazania głosił ks. Krzysztof Ziółkowski Proboszcz parafii i […]