Ograniczenie uczestnictwa w Mszach Świętych


Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

(fragmenty)

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego:

  1. 1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
  2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne).
  3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny (W sumie nie więcej niż 50 osób).
  4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób.
  5. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dekret ks. biskupa Romualda Kamińskiego w całości można przeczytać na stornie diecezjalnej.