Ogłoszenia duszpasterskie –XXVIII Niedziela Zwykła–13.10.2019 r.


 1. W każdą niedzielę zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św. Rozpoczynamy koronką do Miłosierdzia Bożego, i w czwartek po Mszy św. wieczornej.
 2. Zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe na godz. 17.15. Za odmówienie różańca w kościele, kaplicy, w rodzinie , wspólnocie zakonnej można uzyskać odpust zupełny.
 3. Za tydzień po Mszy o godz. 12.00.spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych z kl. III
 4. Konferencja przedchrzcielna dla rodziców i kandydatów na chrzestnych z naszej parafii w piątek o godz. 19.00 w Domu Katolickim.
 5. Dzisiaj w rocznicę zakończenia objawień w Fatimie zapraszamy na procesję różańcową ulicami naszej parafii. Procesja wyruszy bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo październikowe połączone będzie dzisiaj z procesją.
 6. W każdy piątek po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej w intencji kapłanów.
 7. Od jutra będziemy przyjmować na wypominki i Mszę św. zbiorową gregoriańską.
 8. W dzisiejszą niedzielę wypada XIX Dzień Papieski, przed kościołem po Mszy św. zbieramy ofiary na zdolną młodzież – stypendystów Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia.
 9. W przyszłą niedzielę taca na misje.
 10. Sztafeta Różańcowa –ulotki pod chórem
 11. Prasa katolicka.
 12. Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach, oraz oświadczenie rodziców o nie wyrażaniu zgody na szeroko rozumianą edukację seksualną na stronie jn., lub na końcu ogłoszeń:

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/komisje/kwk/apelszkola.html

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

2019-08-19 06:00

bp Marek Mendyk

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży! Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

 

……………………………………..                                                                                                 …………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                                             Miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci

zgodnie z własnymi przekonaniami

zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej –

nie wyrażam zgody, aby moje dziecko

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

 

uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną, których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnie o planowanych inicjatywach odnoszących się do powyższego zagadnienia (mój numer telefonu ………………………………..).

W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję kompetentne instytucje państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby konsekwentnie bronić dóbr osobistych mojego dziecka na drodze postępowania cywilnego.

 

……………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego