„Być solą ziemi” – Akcja Katolicka w służbie apostolstwu


Akcja Katolicka na Jasnej GórzeZ takim przesłaniem pielgrzymowaliśmy do Jasnogórskiej Matki 15 czerwca 2013 r., włączając się w Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej, czynimy tak w każdą 3. sobotę czerwca od 18 lat. Tradycyjnie pielgrzymują z nami przedstawiciele Akcji Katolickie z parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce oraz kandydaci i sympatycy naszego Stowarzyszenia z mareckich parafii. Opiekę duchową w czasie pielgrzymki sprawował ks. prał. Zygmunt Wirkowski, proboszcz naszej parafii i zarazem asystent kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

18opak_1Z Marek Wyruszyliśmy o 5.00, już na pierwszym postoju spotkaliśmy pielgrzymów podążających do Częstochowy z różnych regionów Polski: Podlasia, Mazowsza. Oprócz wiernych zrzeszonych w Akcji Katolickiej pielgrzymowali także członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym samym czasie podążają oni do Niebieskiej Matki. Spotkaliśmy też grupy dzieci pierwszokomunijnych i pątników indywidualnych.

Do częstochowskiej katedry dotarliśmy kilka minut po godz. 9. Wysłuchaliśmy wystąpień: Metropolity Częstochowskiego Abpa Wacława Depo, Prezesa Akcji Katolickiej we Lwowie, gościa OPAK, Prezzesa KIAK, pani Haliny Szydełko i Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej Bpa Mariusza Leszczyńskiego. Następnie miało miejsce wręczenie medali „Za dzieło Apostolstwa” przyznawanych od kilku lat przez Kapitułę osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia. W tym roku przyznano je: Ks. Biskupowi dr. hab. Mariuszowi Leszczyńskiemu, Marii Grazii Tibaldi – Sekretarz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej i Ks. dr. Jackowi Uljaszowi – rektorowi Instytutu Teologicznego we Lwowie.

Spod kościoła katedralnego p.w. Świętej Rodziny przeszliśmy procesyjnie pod Jasnogórski Szczyt. W tym roku procesja zgromadziła ponad 4 000 członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Po przywitaniu akcyjnych wspólnot przez o. Łukasza Buzuna, Podprzeora Sanktuarium rozpoczęła się Msza św. – sedno dwudniowej pielgrzymki. Była ona koncelebrowana przez asystentów kościelnych z całego kraju, pod przewodnictwem Ks. Bp. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego. Miłym zaskoczeniem i zaszczytem dla nas było docenienie godności naszego asystenta, ks. prał. Zygmunta Wirkowskiego, któremu przewodniczący Eucharystii powierzył czytanie Ewangelii. W homilii Ks. Bp Ignacy Dec podkreślił, że Akcja Katolicka jest „bardzo ważnym ugrupowaniem apostolskim, odrodzonym w naszym kraju po upadku komunizmu, ugrupowaniem apostolskim składającym się z wiernych świeckich.” Mówił dalej, że naszym głównym zadaniem jest wspieranie pasterzy Kościoła w budowaniu życia wiary w ludzkich sercach i troska o obecność Pana Boga i wartości chrześcijańskich w przestrzeni życia publicznego naszego Narodu. Wskazywał na zagrożenia zalewające Ojczyznę: szerzący się ateizm, wprowadzanie do szkół i przedszkoli technologii gender, osłabienie wiary – wszystkie te działania podsycane są przez ludzi nie uznających wyższości prawa Bożego nad ludzkim. Do czego takie postępowanie może doprowadzić uczy nas tragiczna historia XX w., w którym z rąk totalitarnych systemów zginęło 200 mln ludzi. Mówca nawiązał do 2. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, której 30. rocznicę przeżywamy, do wołania Papieża Polaka do ówczesnych włodarzy o opamiętanie, do wołania Ojca Świętego do Narodu o opamiętanie. Nawiązując do słów Ewangelii, w których była mowa o cudzie w Kanie Galilejskiej, Ks. Bp Ignacy przypomniał, że słowa Maryi w Kanie należy traktować jako istny testament pozostawiony Kościołowi, by wypełniać wolę Syna do końca i w całości. To szczególna rolą dla nas – uczestników Akcji Katolickiej „Być solą ziemi – Akcja Katolicka w służbie apostolstwu”.

Wyznając Wiarę, wysoko w górę unieśliśmy krzyże, by W Roku Wiary jeszcze mocniej pokazać nasze przywiązanie do najwyższych wartości. To pielgrzymka wyjątkowa o charakterze ekspiacyjnym przed obliczem Królowej Narody Polskiego chcieliśmy także wynagrodzić Jej za niedawną profanację Cudownego Obrazu, a także za wszystkie złe słowa i haniebne zachowania, które miały miejsce w naszym kraju.

Jak co roku, na zakończenie Mszy św. P. Halina Szydełko, Prezes KIAK odczytała Akt Zawierzenia Matce Bożej Akcji Katolickiej.

Po Mszy Św. przeszliśmy do Kaplicy Cudownego Obrazu by pobyć z Niebieską Matką, powierzając się osobiście Jej wstawiennictwu i opiece.

Jak zawsze na dziedzińcu klasztornym trwał pielgrzymi gwar. Pątnicy z całej Polski i z zagranicy podążali do swojej Królowej, łatwo było się zgubić, punkt informacyjny jak zawsze przepełniony ludźmi. Pod Domem Pielgrzyma, opodal pomnika rodziców Ojca Świętego Jana Pawła II trwał zaimprowizowany koncert „Kapeli z nad Baryczy” szybko wokół wykonawców zebrał się niemały tłum ludzi.

W drodze do autokaru, na przyklasztornym parkingu spotkaliśmy Siostry Rodziny Maryii z Marek-Pustelnika, radość ze spotkania była obopólna, serdeczna. Siostry przyjechały do Częstochowy bezpośrednio po uroczystościach upamiętniających 150. rocznicę zesłania swojego Ojca Założyciela – św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na Syberię przez cara Aleksandra II za obronę Powstańców Styczniowych. Uroczystości miały miejsce 14 czerwca w Archikatedrze Warszawskiej, miejscu spoczynku świętego.

W drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej Uzdrowienie Chorych, gdzie wysłuchaliśmy historii miejsca, przekazanej przez jednego z Ojców Dominikanów, którzy są kustoszami tego miejsca. W zakrystii zaopatrzyliśmy się w cudowne wino z „Kąpiułki”, któremu przypisuje się cudowną moc uzdrowicielską… By dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, zapraszam do wspólnego pielgrzymowania z nami za rok.

Marek Kroczek
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej