Archiwum dnia: 25 marca 2020


Adoracja i spowiedź

W związku z odwołaniem rekolekcji i nabożeństw pasyjnych wprowadzamy w piątki Wielkiego Postu możliwość indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem od godz. 15.00 do Mszy św. wieczornej. Poza tym adoracja jest tak jak zwykle w czwartki 18.30-19.30 i niedziele 15.00-18.00. Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych i kościelnych na adoracji nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób, dlatego na drzwiach przy zakrystii wywieszona będzie lista na poszczególne godziny. Na sakrament […]


Msze św.

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa Ks. Biskup zarządził, co następuje: Fragment: „…We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 […]