Archiwum dnia: 5 listopada 2013


Dylematy dotyczące ludzkiej płodności

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w sympozjum naukowym: “Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”, które odbędzie się w sobot 16 listopada 2013 r. w Auli Szumana w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.  Honorowy Patronat nad sympozjum objęli: Ks. Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski oraz Ks. Prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW.


Otoczmy Sejm Różańcem Świętym

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to codzienna modlitwa Polaków w Kraju i zagranicą, co najmniej jedną dziesiątką różańca, z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”. Deklarację takiej modlitwy przysłało z Kraju i z zagranicy 113 144 osoby. CHCĘ DOŁACZYĆ DO KRUCJATY