Zaproszenie na jasełka


Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-11

Zapraszamy na niepowtarzalne wielokulturowe jasełka w duchu hasła ŚDM 2016 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, które przygotowują nasi wolontariusze w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia o godz. 12.00. 

jjjj