Przedstawiciele Akcji Katolickiej na uroczystościach w katedrze


bł. B. LamentDnia 5 czerwca 2013 r. przedstawiciele Akcji Katolickiej działającej w naszej parafii (na fotografii obok) wraz z ks. prał. Zygmuntem Wirkowskim – jej asystentem kościelnym –  uczestniczyli w uroczystej Mszy św. do Miłosierdzia Bożego sprawowanej w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Podczas Eucharystii Ks. Abp Henryk Hoser dokonał poświęcenia obrazu Matki Bolesławy Lament, beatyfikowanej przez papieża Jana Pawła II w 1991 r. w Białymstoku.

Msza św. poprzedzona była Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, sprawowanym w tym miejscu już od ponad 37 lat. Uroczystościom przewodniczył J. E. Ks. Abp Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski. Jednym z koncelebransów był nasz Ks. Proboszcz, który podczas Eucharystii odczytał słowa Ewangelii. W homilii Ks. Arcybiskup przedstawił sylwetkę Błogosławionej, jej związki z warszawską Pragą i parafią św. Floriana, a także działania związane z misją tworzenia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, które pracuje dzisiaj w 8 krajach świata. W uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych parafian, zaproszonych gości i zgromadzeń zakonnych, wzięli udział członkowie rodziny Błogosławionej z Warszawy i Wołomina. Na zakończenie Eucharystii Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia obrazu z wizerunkiem Błogosławionej, pędzla artysty malarza Janusza Tomasińskiego. W imieniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny wyrazy wdzięczności Ekscelencji i autorowi obrazu wyraziła Siostra Przełożona. Na zakończenie oddano cześć relikwiom Błogosławionej. Mieliśmy również okazję zwiedzić katedralne podziemia, goszcząc na agapie będącej radosnym podsumowaniem uroczystości.

Zdjęcia z tego wydarzenia można oglądać w galerii.

Marek Kroczek
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej