Zasady bezpieczeństwa i higieny w kościele


Limit osób w kościele

W związku z obowiązującymi od 7.11 obostrzeniami
w kościele może przebywać jednocześnie
50 osób.
W koszykach przy wejściu do kościoła jest odpowiednia liczba obrazków, prosimy, aby wchodząc brać po jednym obrazku i odłożyć z powrotem przy wyjściu. Brak obrazków oznacza, że limit osób został już osiągnięty.

Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych.
Prosimy o dezynfekowanie rąk przy wejściu
do kościoła oraz dezynfekowanie folii
w konfesjonałach.

Porządek Komunii Świętej

Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę.
Osoby przyjmujące Komunię na dłonie podchodzą w bocznych nawach. Przy konfesjonałach stoją pojemniki z płynem dezynfekującym, z których można skorzystać.
Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Wszystkich nas dotyka ta sytuacja. Trwajmy we wzajemnej modlitwie.