Zasady bezpieczeństwa i higieny w kościele


Limit osób w kościele

W kościele może być zajętych 75% wszystkich miejsc. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych.

Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych.
Prosimy o dezynfekowanie rąk przy wejściu
do kościoła oraz dezynfekowanie folii
w konfesjonałach.

Porządek Komunii Świętej

Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę.
Osoby przyjmujące Komunię na dłonie podchodzą w bocznych nawach. Przy konfesjonałach stoją pojemniki z płynem dezynfekującym, z których można skorzystać.
Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Wszystkich nas dotyka ta sytuacja. Trwajmy we wzajemnej modlitwie.