„Z uśmiechem do szkoły” – Szkolna Akcja Parafialnego Zespołu Caritas


Caritas-plecakiWraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego, zakończyła się, organizowana już po raz siedemnasty, szkolna  akcja Parafialnego Zespołu Caritas pod hasłem „Z uśmiechem do szkoły”.  Jej celem była pomoc rodzicom z biednych i wielodzietnych rodzin w wyposażeniu dzieci rozpoczynające nowy rok nauki  w niezbędne przybory szkolne.Caritas-plecaki2W piątek 30 sierpnia 2013 r. na spotkaniu dzieci i ich rodziców z ks. Opiekunem, po krótkiej modlitwie i poświęceniu przygotowanego przez Caritas wyposażenia szkolnego, 93 dzieci ze szkół podstawowych oraz 34 osoby młodzieży z gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych (razem 127 osób) otrzymało paczki z zakupionymi przyborami szkolnymi. Ponadto 40 najmłodszych dzieci z klas 0-3 dostało również plecaki szkolne. Łączna wartość przygotowanych w tym roku przez Parafialny Caritas pomocy szkolnych dla 127 osób, to kwota 8.049,10 zł. Przygotowanie tak dużej ilości paczek ze szkolnym wyposażeniem możliwe było przede wszystkim dzięki ogromnej ofiarności naszych parafian, którzy podczas 3 zbiórek do puszek w obu parafiach, przekazali na szkolną pomoc 5.778,41 zł. Wszystkim Parafianom dziękujemy za życzliwość, zrozumienie i wszystkie dary serca, jakimi wsparli akcję szkolnej pomocy Caritas.

Jolanta Dąbrowska
Prezes Parafialnego Zespołu Caritas