Grupa młodzieżowa „Oaza”


W parafii spotyka się kilkunastu osobowa grupa młodzieżowa. Grupa skupia osoby w wieku szkoły licealnej. Głównym elementem spotkań formacyjnych jest wspólna modlitwa. Młodzież wraz z duszpasterzem najpierw dzieli się życiem, następnie modli. Po części modlitewnej następuje katecheza o dotycząca życia chrześcijańskiego lub projekcja filmu i jego omówienie.

Nowy obraz

Celem funkcjonowania grupy młodzieżowej jest formacja religijna, polegająca na wspólnej modlitwie i radosnym spędzaniu czasu wolnego blisko Pana Boga i Kościoła.

Opiekunem grupy jest ks. Rafał Legucki – wikariusz. Spotkania grupy młodzieżowej odbywają się w nied zieleo godz. 19.00 w Domu Katolickim.