Wielki Piątek


DSC_8284W Wielki Piątek, zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje Eucharystii.  Przez cały dzień wierni trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Liturgii Męki Pańskiej, która rozpoczęła się o godz. 18.00  przewodniczył ks. Marcin Brzeszczyński. Do prezbiterium świątyni, udali się procesyjnie kapłani i asysta liturgiczna. Główny celebrans padł na twarz, a wierni modlili się w zupełnej ciszy. Podczas liturgii słowa odczytano opis Męki Pańskiej według św. Jana. W homilii ks. Marcin zwrócił uwagę, na inny aspekt Męki Jezusa na Golgocie – na postawę dwóch łotrów. Kaznodzieja podkreślił, że w swoim życiu możemy wybrać dwie postawy: postawę uniżenia, pokory, uznając swoją grzeszność i prosząc o przebaczenie lub postawę pychy i zatwardziałości.  Kapłani odśpiewali Modlitwę Powszechną, po której rozpoczęła się adoracja Krzyża – stanowiąca centralny punkt wielkopiątkowej liturgii. Wierni oddali cześć Krzyżowi poprzez gest ucałowania.  Choć tego dnia nie sprawuje się najświętszej Ofiary, z darów konsekrowanych w Wielki Czwartek udzielona została Komunia święta. Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej zakończyła się procesją do Grobu Pańskiego, gdzie odśpiewano pieśń „Odszedł Pasterz nasz”. Fotorelacja dostępna w galerii.