Wielka Sobota


nnW Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę Pańską. Tego dnia Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostawał obnażony. W godzinach 8.00-18.00 księża błogosławili pokarmy na stół wielkanocny i składali parafianom życzenia świąteczne. Cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym, przy którym wartę trzymali panowie z Kościelnej Służby porządkowej „Totus Tuus” oraz młodzieżowy Związek Strzelecki. Tego dnia ministranci w strojach liturgicznych adorowali Chrystusa oraz rozprowadzali wodę święconą.

ogWieczorem, po zachodzie słońca, o godz. 20.00 licznie zgromadziliśmy się na uroczystą Liturgię Zmartwychwstania Pańskiego – Wigilię Paschalną. Przewodniczył jej ks. Łukasz Lach, a koncelebrowali wszyscy kapłani naszej parafii. „W tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę” wypowiedział celebrans rozpoczynając Liturgię Światła obrzędem poświęcenia ognia i zapaleniem paschału przed Kościołem. Następnie w uroczystej procesji do wygaszonej świątyni, został wniesiony paschał, od którego wierni zapalili przyniesione świece. Ks. Łukasz wyśpiewał radosny Exsultet (Orędzie Wielkanocne) przypominający wydarzenia z dziejów Narodu Wybranego, Noc Paschalną i wreszcie zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Po nim wsłuchaliśmy się w wyjątkowo bogatą w czytania i psalmy Liturgię Słowa. W jej kulminacyjnym momencie celebrans wykonał pierwsze wielkanocne Alleluja, a podczas radosnego Hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zabiły wszystkie dzwony.

bgW homilii ks. Proboszcz przypomniał nam o wielkiej miłości Boga do człowieka, miłości bezgranicznej. Kaznodzieja podkreślił, że Bóg kocha każdego człowieka, bezwzględu na to kim jest i jak żyje. Nieważne jak bardzo pobłądzimy, Bóg zawsze będzie czekał na nasz powrót, bo dla naszego Zbawienia pokonał śmierć, grzech i szatana.

daW uroczyście wyśpiewanej modlitwie kapłan poświęcił wodę chrzcielną, a wierni odnowili przyrzeczenia Chrztu Świętego. Po niej rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna, podczas której procesję z darami przygotowała w tym roku młodzież odpowiedzialna w naszej parafii za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży.

Zdjęcia z poświęcenie pokarmów i Liturgii Wigilii Paschalnej dostępne są w galerii.