„W ciszy i ufności jest wasza siła” – słowo duszpasterzy par. św. Izydora


Marki, 29.03.2020 r.

Drodzy Parafianie,

W obecnej sytuacji, kiedy mamy dużą trudność spotkania bezpośredniego, dużą trudność spotkania się z Chrystusem w Eucharystii, w przeżywaniu nabożeństw wielkopostnych, czy liturgii Wielkiego Tygodnia, zwracamy się do Was ze słowem umocnienia i pocieszenia.

Możliwość utraty zdrowia czy życia mojego lub moich bliskich, ograniczenie dochodów, lub ich utrata, ograniczenie możliwości spotkania się z Chrystusem w liturgii Kościoła może rodzić poczucie żalu, niesprawiedliwości, powodować brak poczucia bezpieczeństwa i niepewność jutra.

W listach ks. Dolindo Ruotolo znajdujemy takie słowa: „Jezus do dusz, które kocha: Kochaj Mój Krzyż i przyjmij go z odwagą pełną ufności. Nie burz się, kiedy wszystko się wymyka spod kontroli i kiedy wszystko wydaje się stracone. Świat jest pełen niepokoju, duch zła się panoszy, ale niczego nie jest w stanie zrobić, bo w każdej burzy Ja wstaję niczym tytan i ocalam cię. … Ufaj mi”.

Na miarę naszych możliwości, w zgodzie z przepisami i z zachowaniem środków ostrożności staramy się umożliwić dostęp do kościoła i skorzystanie z sakramentów św. W nadchodzących tygodniach będziemy bardziej do Waszej dyspozycji. (Szczegóły w ogłoszeniach parafialnych). Prosimy o wyrozumiałość z powodu wprowadzanych niedogodności i rygorów. Jednocześnie dziękujemy za zrozumienie i dyscyplinę. Pusty kościół także nas napełnia smutkiem i bólem. W tej sytuacji prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy i rozważania Męki naszego Pana w naszych domach i rodzinach.

„Męka Jezusa Chrystusa jest dla nas niczym miłosny utwór muzyczny skomponowany z Jego miłosiernej miłości, zapisanej na Krzyżu odtwarzany na naszym ciele i przygnębionym duchu.” (Ks. Dolindo)

Św. Franciszek stawiał swych uczniów przed krzyżem, kazał się w niego wpatrywać i pytał: „Co ci mówi krzyż?”

Pamiętamy o Was w naszych modlitwach, w szczególności odmawiając różaniec o godz. 20.30 w łączności z całym Kościołem w Polsce i prosimy serdecznie o włączenie się w tę modlitwę.

„Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności jest wasza siła.
Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga, Idźcie nią!” (Iz 30, 15.20-21).

Z serca Wam wszystkim błogosławimy+

Wasi duszpasterze