Uroczystość Obłóczyn kl. Szymona


SONY DSCW sobotę 19 października 2013 r., podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 10.00, 6 alumnów III roku Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji przyjęło strój duchowny. Odbył się tzw. obrzęd obłóczyn. Na naszego parafianina kl. Szymon Berger została nałożona sutanna przez rektora seminarium.

Prosimy o modlitwę w intencji nowoobłóczonego kl. Szymona, by poznał SONY DSCprawdę o sobie i swym powołaniu, a także by był wierny Bogu w każdej sytuacji życiowej, jak patron uroczystości bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Niech zawsze ucieka się do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i błaga Go, by uczynił jego serce niezachwianym i nieskazitelnym – o co prosił ks. Rektor podczas homilii wygłoszonej w kaplicy seminaryjnej.

Dodaj komentarz