Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów


jezus11

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to także Światowy Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów.

„Kościół potrzebuje kapłanów, ale nie byle jakich” – pisze Kard. Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, w liście z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W czasach medialnego ataku na duchownych wspierajmy ich modlitwą, ofiarą duchową i dobrym słowem.

Tym razem prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa zwraca się w sposób szczególny do seminarzystów. Przypomina im nauczanie Papieża Franciszka, w tym jego słynne zdanie: „Bądźcie pasterzami, którzy pachną owcami.” Kard. Piacenza zachęca seminarzystów do pielęgnowania w sobie wrażliwości powołaniowej, która pozwoli im postrzegać całe swoje życie jako dialog z Panem Bogiem. Przypomina, że już dziś przygotowują swą jutrzejszą posługę.

Podkreśla też, że dobrzy kapłani są antidotum na kryzys powołań. Przykładny kapłan nie może nie wzbudzić pytania w młodych umysłach: czy i ja nie jestem powołany do tak pięknego i szczęśliwego życia. Tym samym kapłani są kanałem, za którego pośrednictwem wołanie Boga dociera do serc Jego wybranych – pisze prefekt watykańskiej dykasterii z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Za Radio Watykańskim