Skauci Europy zapraszają


skauciSkauci Europy, czyli Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego zaprasza dzieci od kl. II szkoły podstawowej na spotkania, które odbywają się w Domu Katolickim w soboty. Najbliższa zbiórka dziewcząt w sobotę 12 października o godz. 10.30. Serdecznie zapraszamy.