Rezurekcja


DSC_7059W  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 rano zgromadziliśmy się w naszej świątyni na Mszy św. rezurekcyjnej, którą rozpoczęliśmy tradycyjną procesją eucharystyczną. Procesji, jak również Mszy św. rezurekcyjnej koncelebrowanej przewodniczył ks. Marcin Brzeszczyński – wikariusz. Liturgia rozpoczęła się przy Grobie Pańskim, gdzie od godz. 5.00 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne procesja odbyła się wyjątkowo we wnętrzu kościoła. Uświetnili ją Panowie niosący chorągwie, członkowie Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” oraz bielanki tworząc wraz z ministrantami orszak procesyjny.

procesja1

Ks. Marcin przypomniał za św. Pawłem: „Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze” – jakże ważne jest, abyśmy umieli sprawdzać, czy codziennie szukamy Chrystusa. Czymże jest modlitwa, czytanie Pisma św., czymże jest Eucharystia czy Sakrament Pokuty, jeżeli nie szukaniem Chrystusa? Jeżeli tak szukamy, to naprawdę powstaliśmy z martwych i już mamy udział w Chrystusowym zmartwychwstaniu. O ileż głębsza jest nasza radość z Chrystusowego zmartwychwstania, bo rozumiemy, że On pragnie nas włączyć w swoje życie.

pro2

DSC_7108Na zakończenie Uroczystej Mszy św. Ks. Proboszcz Zygmunt Wirkowski podziękował:

  • Wszystkim kapłanom za posługę w konfesjonale, przewodniczenie liturgiom Wielkiego Tygodnia i całość przygotowań;
  • Ks. Marcinowi oraz Panom Jackowi Michalskiemu, Markowi Lewandowskiemu za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego;
  • Ks. Łukaszowi oraz lektorom i ministrantom za piękne przygotowanie liturgii;
  • Pani Joannie Antoszkiewicz i bielankom za udział w procesji rezurekcyjnej;
  • Panu Adamowi Markuszewskiemu – naszemu organiście – oraz zespołowi muzycznemu za przygotowanie oprawy muzycznej i śpiew;
  • Siostrze Benedykcie, Panu Kościelnemu Henrykowi i Państwu Wielądek za przygotowanie i sprzątanie świątyni podczas Wielkiego Tygodnia;
  • Kościelnej służbie Porządkowej „Totus Tuus” za trzymanie straży przy Grobie Pańskim;
  • Ofiarodawcom kwiatów do Grobu Pańskiego.

Drogim Parafianom i Gościom złożył najserdeczniejsze życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.