Rezurekcja


prW  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 rano zgromadziliśmy się w naszej świątyni na Mszy św. rezurekcyjnej, którą rozpoczęliśmy tradycyjną procesją eucharystyczną. Procesji, jak również Mszy św. rezurekcyjnej koncelebrowanej przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz Sztajerwald. Liturgia rozpoczęła się przy Grobie Pańskim, skąd wyruszyła procesja wokół naszej świątynii. Uświetnili ją Panowie niosący chorągwie, członkowie Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” oraz bielanki tworząc wraz z ministrantami orszak procesyjny.

bbKs. Łukasz Lach w wygłosznej homilii przypomniał, że Chrześcijanin musi być człowiekiem radykalnym. Ma na wzór św. Piotra głosić całemu światu, że Jezus Chrystus Zmartwychstał, dlatego w swoich życiowych decyzjach musi pamietać, aby żyć dobrze i godnie, by mieć udział w chwale Zmartwychstania.

Na zakończenie Uroczystej Mszy św. Ks. Kazimierz Sztajerwald podziękował:

  • Wszystkim kapłanom za posługę w konfesjonale, przewodniczenie liturgiom Wielkiego Tygodnia i całość przygotowań;
  • Ks. Marcinowi oraz Panu Markowi Lewandowskiego za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego;
  • Ks. Łukaszowi oraz lektorom i ministrantom za piękne przygotowanie liturgii;
  • Pani Joannie Antoszkiewicz i bielankom za udział w procesji rezurekcyjnej;
  • Panu Adamowi Markuszewskiemu – naszemu organiście – oraz zespołowi muzycznemu „Boże Nutki” i chórowi „Effatha” za przygotowanie oprawy muzycznej i śpiew;
  • Siostrze Benedykcie, Pani Wielądek, Panu Kościelnemu Wiesławowi  za przygotowanie i sprzątanie świątyni podczas Wielkiego Tygodnia;
  • Kościelnej służbie Porządkowej „Totus Tuus” i „Związkowi Strzeleckiemu” za trzymanie straży przy Grobie Pańskim;
  • Ofiarodawcom kwiatów do Grobu Pańskiego
  • Państwu Komar za fotorelacje z dni Wielkiego Tygodnia

Drogim Parafianom i Gościom złożył najserdeczniejsze życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zdjęcia dostępne w galerii.