Przygotowanie do bierzmowania


Wiadomości  – Bierzmowanie

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zachęcamy do podjęcia przede wszystkim codziennej modlitwy osobistej, uczestniczenia w niedzielnych Mszach św., regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Msze św. z nauką traktowane są jak spotkania formacyjne, dlatego nieusprawiedliwione nieobecności skutkują wykreśleniem z listy kandydatów. Przypominamy, że rodzice zobowiązali się do usprawiedliwiania nieobecności w ciągu dwóch tygodni.

I rok przygotowań

19 czerwca o godz. 19.00

Sobota

Msza Św. z nauką

 

  • Należy przynieść opinię od katechety i indeks do weryfikacji.
  • Obowiązkowy jest także udział (przynajmniej 3 razy) w nabożeństwach majowych o 17.30
  • Zadaniem do pracy własnej na najbliższe tygodnie jest przeczytanie Ewangelii w św. Marka

II rok przygotowań

18 czerwca o godz. 19.00

BIERZMOWANIE

28 maja  – 5 czerwca

Rozmowy indywidualne wg indywidualnych zapisów

2 czerwca od godz. 10.00 do 14.00 (Sobota)

Dzień skupienia dla kandydatów

16 czerwca o godz. 19.00 (Środa)

Próba I

17 czerwca o godz. 19.00 (Czwartek)

Próba II


  • Obowiązkowy jest także udział (przynajmniej 3 razy) w nabożeństwach majowych o 17.30.
  • Młodzież prosimy o utrzymywanie kontaktu ze swoimi animatorami.

 

W chwili namaszczenia biskup mówi: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. To wielki dar który znajduje się w głębi naszej duszy, prowadzi nas, abyśmy stali się dobrą solą i właściwym światłem.
Papież Franciszek