Posługa lektoratu naszego parafianina


20140308_163214W sobotę 8 marca nasz parafianin – kleryk Szymon Berger przyjął z rąk J. E. Ks. Bpa Marka Solarczyka posługę lektoratu. Klerycy krocząc drogą zmierzającą do przyjęcia święceń kapłańskich na trzecim roku studiów podejmują posługę lektora w zgromadzeniu liturgicznym, stając się sługami słowa. Posługa lektora to nie tylko odczytywanie Słowa Bożego podczas Mszy św. i nabożeństw, ale to przede wszystkim osobista troska alumnów, aby Słowo Boże było zawsze obecne w ich sercach. Pamiętajmy w naszych modlitwach o kleryku Szymonie.

Dodaj komentarz