Podsumowanie 2014 roku


31 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 ks. Proboszcz odprawił uroczystą Msze św. dziękczynną za przeżyty miniony rok. W czasie swojej homilii podał statystyki naszej parafii:

  • Sakramentu Chrztu św. udzielono 147 dzieciom
  • Sakrament Małżeństwo zawarło 35 par
  • Kapłani odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 144 zmarłych:
    – 83 osoby z naszej parafii
    – 61 osób zmarłych mieszkających poza naszą parafią, lecz z nią związanych
  • Do I Komunii św. przystąpiło 115 dzieci
  • Sakrament Bierzmowania przyjęło 76 osób
  • Rozdano ok. 130 000 Komunii św.

Wszystkim parafianom życzymy Bożego Błogosławieństwa i wzrastania w łasce Bożej w Nowym Roku.