Początki kościoła i parafii w Markach


W niedzielę Kościół_111 maja 2014 r. po Mszy św. wieczornej, tj. ok. godz. 19.00, odbędzie się w kościele prelekcja wraz z pokazem multimedialnym dotycząca początków powstania parafii św. Izydora oraz budowy kościoła. Przedstawiona zostanie również krótka informacja wraz z pokazem zdjęć nt. odlewni dzwonów A. Zwolińskeigo i S. Czerniewicza – działającej na początku XX wieku w Pustelniku. Dzwony z tej odlewni znajdują się m.in. na wieży naszego kościoła i na stalowej dzwonnicy na Jasnej Górze. Prelekcja odbędzie się w ramach cyklu katechez dla dorosłych i działalności statutowej Stowarzyszenia MARKI-PUSTELNIK-STRUGA. Prelekcję poprowadzą Panowie Zbigniew i Tomasz Paciorek, członkowie tegoż stowarzyszenia.

Dodaj komentarz