Ogólnopolski Spływ Kajakowy Szlakiem Papieskim Jana Pawła II „Tajemnice Zawierzenia”


SpływW dniach 25-26 sierpnia zapraszamy do udziału Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Szlakiem Papieskim Jana Pawła II. Pielgrzymowanie trasą, którą pływał ks. Karol Wojtyła jest szczególną okazją do poznawania Boga, historii i przyrody. Spływ kajakowy stanowi dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i jest formą rekolekcji w drodze. W trakcie spływu każdego dnia Msza św., rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się nim, rozważanie Aktów Zawierzenia, konferencje, modlitwa różańcowa, Apel Jasnogórski i wspólne czuwanie przy ognisku w ogrodach pokamedulskiego klasztoru w Wigrach. Spływ organizuje ks. Ryszard Sawicki – wicedyrektor Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji. Informacje szczegółowe na stronie internetowej pokamedulskiego klasztoru w Wigrach. Zgłoszenia do 12 sierpnia.