Ogłoszenia duszpasterskie – XXIII Niedziela Zwykła 04.09.2016 r.


  1. OgłoszeniaDziękujemy za poprowadzenie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa o. Ignacemu, za kerygmatyczne i pełne pasji głoszenie słowa Bożego. Mamy nadzieję, ze wyda ono obfity owoc w naszym życiu. O. Ignacego i wszystkie franciszkańskie dzieła ewangelizacyjne obejmujemy naszą modlitwą.
  2. Zapraszamy wszystkich parafian na piknik, który odbędzie się za dwa tygodnie 18.09. Spotkanie dla wszystkich osób pragnących włączyć się w organizację we wtorek 6.09 o 19.00 na plebanii. Osobą koordynującą ze strony parafii jest ks. Piotr Połomski.
  3. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, którzy rozpoczęli przygotowania w zaszłym roku, odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy wieczornej w kościele. Zapisy dla nowego rocznika w drugiej połowie września.
  4. W przyszłą niedzielę przeprowadzimy zbiórkę do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny, a taca przeznaczona będzie na nasze seminarium duchowne.
  5. 09 odbędzie się kolejna nocna pielgrzymka do Niepokalanowa. Wyjazd autokarem spod kościoła o 18.30. Chętnych zapraszamy do wpisywania się do zeszytu pod chórem.
  6. Razem z parafią M.B. Częstochowskiej w Zielonce organizujemy pielgrzymkę na uroczystość odpustową 11.09 do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. Wyjazd z przystanku naprzeciwko Gminy po przeciwnej stronie ulicy o godz. 8.15. Na pielgrzymce będzie obecny także ksiądz. Koszt 20 zł. Program i telefon kontaktowy w gablocie.
  7. Informujemy także o pielgrzymce do Wilna 16-18.09. Szczegóły w gablocie.
  8. Zapraszamy do sklepiku parafialnego po prasę katolicką.