Ogłoszenia duszpasterskie – VII Niedziela Zwykła– 19.02.2017


  1. Dzisiaj jak w każdą niedzielę od 15.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
  2. Dziś wolontariusze Caritas zbierać będą ofiary na paczki świąteczne dla swoich podopiecznych. Świąteczna pomoc będzie skierowana także do osób starszych, chorych i samotnych.
  3. W czwartek zapraszamy na Mszę św. w int. Ojczyzny na godz. 18.00,  a później na adoracje do godz. 20.00 .
  4. Za tydzień po Mszy o godz. 12.00.spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych z II grupy.
  5. Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania mogą zgłaszać się do ks. Jakuba. Przygotowanie rozpoczyna się od Wielkiego Postu, czyli w następnym tygodniu.
  6. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej.
  7. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu: Komunikat na niedzielę 19 lutego 2017 roku

Drodzy Diecezjanie!

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego r hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa.

Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski