Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła 27.10.2013 r.


  1. OgłoszeniaPo Mszach św. w zakrystii oraz w kancelarii przyjmujemy na wypominki roczne, jednorazowe oraz na zbiorową Mszę Gregoriańską za zmarłych, odprawianą przez cały listopad o godz. 7.00. Wypominki zapisujemy również  na cmentarzu parafialnym:
    w dniu dzisiejszym oraz w czwartek 31 października od godz. 9.00 do 15.00 i w piątek 1 listopada.
  2. W piątek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze w kościele: 7.00, 9.00, 10.15, 18.00. Na cmentarzu Msza św.  o godz. 12.00, a po niej procesja żałobna. Z racji uroczystości można spożywać pokarmy mięsne.
  3. W sobotę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – „Zaduszki”. Msze św. zbiorowe za zmarłych w kościele o godz. 10.00 i 18.00. Po tych Mszach procesje żałobne wewnątrz kościoła. Kartki z nazwiskami zmarłych wraz z ofiarą będzie można wrzucać do przygotowanej skrzynki. 
  4. Tego dnia przypada również I sobota miesiąca. O godz. 7.00 Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
  5. W kolejne 8 dni listopada można uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny za zmarłych. Warunkiem jest nawiedzenie cmentarza lub kościoła.
  6. Przypominamy, że chrześcijańskie przeżywanie tych dni to przede wszystkim modlitwa i zaduma. Praktyki tzw. święta „Halloween” są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej wiary i niszczą pełne   nadziei  pojmowanie śmierci i zmartwychwstania. Przestrzegamy przed braniem udziału, a zwłaszcza przed posyłaniem dzieci na tego typu imprezy. Więcej informacji na ten tematu w dzisiejszym tygodniku „Idziemy”.
  7. Ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych do chorych z Komunią św. udamy się w następny piątek 8 listopada.
  8. Zapraszamy do sklepiku parafialnego po prasę katolicką: „Idziemy”, „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.

Dodaj komentarz