Msza Święta Prymicyjna


SAMSUNGW niedziele 23 czerwca 2013 r. w naszym kościele o godz. 12.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta Prymicyjna przez ks. Krystiana Czerskiego i ks. Jacka Domańskiego. Witając Księży Neoprezbiterów w naszej parafii Ks. Proboszcz przypomniał ich związek z naszą parafią. Ks. Krystian Czerski posługiwał u nas jako akolita oraz był wychowawcą i opiekunem jednej z grup podczas ubiegłorocznych kolonii parafialnych w Hartowcu. Ks. Jacek Domański posługiwał w naszej parafii jako diakon podczas niedzielnych Eucharystii. W homilii ks. Krystian nawiązał do słów z dzisiejszej Ewangelii, prosząc wiernych, aby odpowiedzieli w swoim sercu na pytanie: „Kim dla nich jest Jezus?”. Na zakończenie Eucharystii Księża Neoprezbiterzy udzielili uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego, poprzez włożenie rąk na głowy zgromadzonych wiernych. Ministranci rozdawali także obrazki prymicyjne nowowyświęconych kapłanów. Są one jeszcze wyłożone na stolikach z tyłu kościoła.

SAMSUNG

SAMSUNG