List do Parafian


Marki, 20 września 2016 r.

 

Drodzy Parafianie,
Siostry i Bracia,

 

W Roku Świętym Miłosierdzia Bożego, każdej i każdemu z Was: osobom starszym i młodym, żyjącym w rodzinie lub samotnie, przeżywającym czas radości, lub strapienia, pragnę powiedzieć: Bóg Cię kocha! To twierdzenie jest fundamentem naszej wiary. Wydaje się, że w naszym chrześcijańskim życiu słyszymy te słowa zbyt często lub zbyt rzadko. Zbyt często, bo się do nich przyzwyczajamy, ale może zbyt rzadko, by im uwierzyć.

Bóg kocha nas w sposób niewyobrażalny i bardzo osobisty. Ale jeżeli tak jest faktycznie, to dlaczego ja nie doświadczam tej miłości i dalej dlaczego jest we mnie tyle niepokoju, lęku, rozgoryczenia, smutku, gniewu. Dlaczego ranimy się w rodzinach, czemu tak łatwo przychodzi nam krzywdzić innych, a tak trudno jest wybaczać. Wreszcie dlaczego cierpią niewinni, skąd tyle zła na świecie: przemocy, uzależnień, różnego rodzaju ludzkiej biedy – jeżeli Bóg jest miłością. Dlaczego? Pytanie jest bardzo dramatyczne, a odpowiedź bardzo ważna: Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23). Nasz własny grzech i grzechy innych osób są jak ciemna chmura, która nie pozwala nam dostrzec i „dotknąć” miłości Bożej – doświadczyć Jego błogosławieństwa.

Jednak „Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet takich, które stoją plecami do niego” (kard. St. Wyszyński). Bóg nie przekreśla nigdy człowieka i nie zostawia go samego z jego problemami. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On jest naszą mocą i daje nam oręż do walki o dobro. Odpowiedzią Boga jest sam Jezus Chrystus, który umarł za nas na krzyżu i dla nas zmartwychwstał, a teraz daje nam siebie w sakramentach, udziela nam łaski podczas modlitwy, pociesza nas i umacnia swoim słowem.

Szczególną czasem udzielania się łaski Bożej są Misje Parafialne, które odbędą się w naszej parafii od 1 do 9 października 2016 r. Poprowadzą je ojcowie Misjonarze Świętej Rodziny. Jest to czas przygotowany przez samego Boga, który pragnie z mocą wejść w życie naszej parafialnej społeczności ze szczególnym swoim błogosławieństwem i zapowiada to mówiąc: Otoczę opieką to miasto i ocalę je (Iz 37, 35). Aby przeżyć go bardziej owocnie, warto się przygotować przez osobistą modlitwę, post, udział w modlitewnym czuwaniu w kościele (nieustannej adoracji od 24 września do 1 października).

Przyjdź, aby powierzyć się miłosiernej miłości Boga! Jeżeli doświadczysz osobistej i bezwarunkowej miłości Boga, który jest Twoim Ojcem, to Twoje życie się zmieni i nie będzie już takie zanim usłyszałeś: kocham Cię!

 

Wasz proboszcz ks. Kazimierz Sztajerwald

z wikariuszami