Informacja o inwestycjach w parafii


Drodzy Parafianie,

W związku ze zbliżającym się jubileuszem stulecia naszej parafii, wiele miesięcy temu rozpoczęliśmy prace, które wymagają czasu i nakładów. Część inwestycji chcemy ukończyć przed uroczystością, która wypada w niedzielę 22-go października

Kościół nasz jest wpisany na listę zabytków, prowadzoną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dlatego też, wszystkie prace wewnątrz kościoła wymagają uzgodnień z konserwatorem, który w sposób jednoznaczny wskazuje jakie prace i w jaki sposób należy wykonać, aby przywrócić zabytkowy charakter świątyni.

Ukończyliśmy prace geodezyjne i stratygraficzne, co jest bazą do wykonania wszystkich etapów planowanych prac.

Do tej pory został przeprowadzony przegląd i remont dachu, a teraz naprawiane są parapety zewnętrzne przy witrażach.

Prowadzone są prace przy naprawie ubytków cegieł na zewnętrznych ścianach kościoła oraz jest planowane wykonanie izolacji.

Zostały oczyszczone ściany wewnątrz kościoła, co było konieczne ze względów technologicznych przed gruntownym malowaniem. Przy okazji zostały oczyszczone i umyte witraże.

W prezbiterium wymieniliśmy oświetlenie na nowoczesne i energooszczędne. Planowane są prace przy modernizacji zewnętrznego oświetlenia terenu oraz iluminacji świątyni.

W starej plebanii przygotowywana jest toaleta. Będzie tam toaleta dla osób niepełnosprawnych i mam z wózkami oraz dwie kabiny dla kobiet i mężczyzn i pomieszczenie techniczne. Obecnie kładziona jest glazura i robiony łagodny zjazd z przeznaczeniem dla wózków.

Przy kościele trwają prace ziemne  w związku z nowym ogrodem maryjnym. Po lewej stronie od wejścia z ulicy planujemy ogród Maryjny, a po prawej duży żywy różaniec  z nasadzonych bukszpanów. Zostało przywiezione 700 ton ziemi próchniczej (120 ciężarówek), prowadzone są nasadzenia zieleni, budowa ścieżek. Później zostaną zamontowane ławki. Podstawę pod figurę Matki Boskiej wybudowaliśmy z cegły odzyskanej ze starej kamienicy z ulicy Rejtana. W niedługim czasie zasadzimy rośliny i kwiaty przy figurce Maryi.

Trwają przygotowania aby otworzyć kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu w miejscu sklepiku parafialnego. Sklepik zostanie przeniesiony do pomieszczenia po drugiej stronie wejścia.

Przy wejściu został zamontowany podjazd dla niepełnosprawnych.

Przed wejściem do kościoła, wzdłuż głównej alejki ustawiliśmy tablice z informacjami o naszym kościele w związku z e zbliżającym się jubileuszem. Tablice te wykonał nasz marecki historyk Pan Zbigniew Paciorek.

Rozpoczęły się przygotowania do uporządkowania cmentarza parafialnego. Został wprowadzony profesjonalny Zarząd Cmentarza, który zajmuje się uporządkowaniem, budową i odnowieniem alejek z obrzeżami by wskazać wysokość i linię do której można wykonać utwardzenie okolic grobu i zamontować ławeczkę. W przyszłości planowana jest budową ujęć wody z prawdziwego zdarzenia, infrastruktury technicznej oraz doprowadzenie energii elektrycznej. Po lewej stronie głównej bramy cmentarza zostało wybudowane biuro dla Zarządcy Cmentarza, który będzie tam urzędował w określonych godzinach, co da łatwiejszy dostęp zainteresowanym parafianom.

Ponieważ nasza świątynia nie była od wielu lat remontowana, to obecnie wymaga większych nakładów. Dlatego, jeśli ktoś z Państwa miałby czas, wiedzę, materiały lub chciałby w inny sposób, w tym również finansowy, wesprzeć odnowę kościoła i otoczenia, prosimy o kontakt z księdzem proboszczem. Chcę podkreślić, że wszystkie prace wykonujemy dbając o finanse parafii, w sposób jak najbardziej oszczędny. Wiele prac jest robionych charytatywnie.

Cały czas ubiegamy się o dofinansowanie kosztów prowadzonych prac. Szukamy odpowiednich programów pomocowych, które umożliwią częściowe sfinansowanie kosztownych inwestycji. Spotykamy się z audytorami i formami, które pomagają uzyskać takie środki. Obecnie poszukujemy osoby biegłej w aplikowaniu o uzyskanie dotacji unijnych na termomodernizację zabytkowych obiektów sakralnych.

Wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc. Bóg zapłać.